Længe leve demokratiet!

Udgivet tir d. 25. jun 2019, kl. 11:00
Byen & Præsten

Lars Danner Madsen, Solbjerg Kirke 

Efter det nyligt overståede folketingsvalg var der en del kritik af, at nogle imamer før valget åbenbart har opfordret deres menigheder til at stemme på bestemte partier. For så vidt synes jeg ikke, der er noget som helst kontroversielt ved det. Valgkampen var fuld af opfordringer til at stemme på det ene og andet parti. Så længe der ikke er tale om tvang, står det vel enhver frit for at prøve at overtale mig til at sætte mit kryds ud for et bestemt parti.

Når jeg så alligevel aldrig kunne drømme om fra prædikestolen at tale et bestemt partis sag, er det fordi, der ikke findes nogen guddommelig løsning på de samfundsmæssige politiske spørgsmål. Politik handler om at vægte forskellige interesser over for hinanden. Men der findes ikke noget guddommeligt snit, hvor alle interesser vægtes lige meget. Det er derfor, der er forskellige partier. Det ene parti varetager nogens interesser, det andet andres. Men ingen partier varetager alles interesser lige meget. Jeg vil da bestemt tro, at alle partier har det som ideal at gøre det. Det er bare ikke muligt for noget enkelt parti at gøre det i praksis. Det er derfor vi har demokratiet, hvor vi sjusser os frem og skifter lidt ud på regeringsgangene, så nye kræfter engang imellem kan komme til og prøve nye løsninger. Når vi kalder demokratiet for den mindst ringe styreform, er det netop, fordi der ingen bedre er, fordi der ingen endegyldig guddommelig løsning findes på det hele. Vi kan håbe på, at det er den gode demokratiske diskussion, der leder os på vej og styrer os uden om de værste fejltagelser… samt håbe, at der ingen anden tvang er i demokratiet end det bedste arguments tvangløse tvang. Men vi kan ikke håbe på, at der bliver grebet ind ovenfra fra det himmelske. Kan godt være Dannebrog faldt ned fra himlen for 800 år siden ovre i Estland, og den danske krigslykke dermed vendte. Men der falder ikke noget partiprogram ned fra himlen. Det tør jeg godt love. Det må vi selv klare det med det politiske. Og den demokratiske måde at gøre det på er nu engang efter min mening den mindst ringe. Der findes nemlig ikke den ene fuldkomne guddommelige måde at gøre det på. Så derfor: Længe leve demokratiet, folkets styre! 

Ophavsret: