Hvis du får 400 ord

Udgivet ons d. 4. dec 2019, kl. 13:51
Byen & Præsten

Sognepræst Bettina C. Tranberg, Sct. Lukas Kirke

Hvis der er en sandhed i at ord kan flytte bjerge - og hvis du får 400 ord til at fortælle din vigtigste historie enten til din elskede, dit barn, et familiemedlem eller i et forord, et efterskrift eller i dit eftermæle. Hvad vil du så sige? Hvordan vil du efterlade dine 400 ord til verden?

Ord er kommunikation med livet. Det er adgang til livet – få ord kan sige mere end en hel roman. Nogle af verdens mest berømte citater opnår deres status, når de er værd at huske på f.eks. “One small step for man, one giant leap for mankind”, “I have a dream” og “Mr. Gorbatjov, tear down this wall”. Og så er der også ordene udtalt af general G. S. Patton i en tale holdt d. 5. juni 1944, aftenen før invasionen i Normandiet: ”Jeg skal personligt skyde den skiderik af en tapetserer til Hitler”. Citaterne er en rammende beskrivelse af en situation, der med få ord beskriver en tidsånd eller historiens vingesus, som f.eks. dengang da J. F. Kennedy holdt sin berømte tale i Berlin, hvor han sagde, ”Ich bin ein Berliner”. Det er både historisk ladet og der er en storhed over dette citat. Men især utilsigtet humor. For det hedder ”Ich bin Berliner”. Når Kennedy sagde ”ein Berliner”, så er det dybest set en reference til en sød bolle med indbagt syltetøj.

Ord kan noget. Ord kan tryllebinde. Ord bevæger. Ord er tale – ordene er den måde, vi forstår os selv og livet. Vi benytter os af levende og fængende ord. Ord bliver til sætninger med masser af spring og uventede associationer, der kan skabe og både gøre godt og ondt. Den gode tale kan forandre og ændre på de bestående forhold på en helt anden måde end den fysiske magt. Ordet gør sin gerning. Ord virker og kan leve sit eget liv. Ord skaber hele tiden en bevægelse.

Bibelen har ca. 740.000 ord og den har stadig noget vigtigt at sige. I Bibelen står der: I begyndelsen var logos – altså ordet. Men logos betyder også mening. I begyndelsen var meningen med skabelsen. I begyndelsen var ordet og ordet blev kød. Gud begynder forfra i vores gamle slidte verden. Jesus er det ord, der kan skabe, hvad det nævner. Jesus er skaberordet. Han er inkarnationen af Guds ord. Jesu bjergprædiken er en af verdens mest berømte taler og en af de mest centrale tekster i Det Nye Testamente. Den taler direkte ind i dit og mit liv. Med udgangspunkt i næstekærlighedens grundstof – Jesu ord om, at du skal elske din næste som dig selv - står vi tilbage med spørgsmålet: Hvis du har 400 ord til at fortælle din vigtigste historie, hvad skal der stå i den og til hvem?

”Der findes kun to måder at leve livet på. Den ene er, som om ingenting er et mirakel. Den anden er, som om alting er et” – Albert Einstein. 

Ophavsret: