Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Provstiudvalget

Provstiudvalget

I hvert provsti er der et provstiudvalg, som består af provsten, en præst og 4-8 medlemmer, der er valgt af menighedsrådene.

Provstiudvalget har ansvar for at koordinere den folkekirkelige økonomi imellem sognene i provstiet. Provstiudvalget fastsætter således rammerne for de lokale kirkelige kassers budgetter samt det beløb, der skal udskrives i kirkeskat til de lokale kasser.

Provstiudvalget er i øvrigt godkendende instans på en række økonomiske, administrative og bygningsmæssige områder i forhold til menighedsrådenes beslutninger. Provstiudvalgets kompetence i forhold til økonomien kan overdrages til et budgetsamråd, der består af repræsentanter for menighedsrådene samt af provstiudvalget.

Provstiet er også ramme om tilsyn med menighedsråd, kirker og kirkegårde i provstiets sogne. Desuden er provstier i stigende grad ramme om samarbejde mellem sognene i forhold til såvel kirkelige aktiviteter som administrative opgaver.

Provstiudvalgets medlemmer:

Karsten Bundgaard (formand)

Inge Lise Pedersen (næstformand)

Birgitte Haahr

Ole Larsen

Margit Toxværd

Jens Christensen (udtrådt)

Personlige stedfortrædere:

Hanne Lindstrøm

Tonny Thestrup

Her kan du hente hensigtserklæring for arbejdet i Frederiksberg Provstiudvalg 2019-2021.

Næste møde:

Næste møde holdes mandag den 30. august 2021  kl. 13.30