Provstiudvalget

Provstiudvalget

I hvert provsti er der et provstiudvalg, som består af provsten, en præst og 4-8 medlemmer, der er valgt af menighedsrådene.

Provstiudvalget har ansvar for at koordinere den folkekirkelige økonomi imellem sognene i provstiet. Provstiudvalget fastsætter således rammerne for de lokale kirkelige kassers budgetter samt det beløb, der skal udskrives i kirkeskat til de lokale kasser.

Provstiudvalget er i øvrigt godkendende instans på en række økonomiske, administrative og bygningsmæssige områder i forhold til menighedsrådenes beslutninger. Provstiudvalgets kompetence i forhold til økonomien kan overdrages til et budgetsamråd, der består af repræsentanter for menighedsrådene samt af provstiudvalget.

Provstiet er også ramme om tilsyn med menighedsråd, kirker og kirkegårde i provstiets sogne. Desuden er provstier i stigende grad ramme om samarbejde mellem sognene i forhold til såvel kirkelige aktiviteter som administrative opgaver.

Nyvalgt provstiudvalg 2017:

Karsten Bundgaard, Frederiksberg (formand)

Inge Lise Pedersen, Lindevang (næstformand)

Jens Christensen, Flintholm

Birgitte Haahr, Flintholm

Ole Larsen, Mariendal

Margit Toxværd, Godthaab

Personlige stedfortrædere:

Hanne Lindstrøm

Tonny Thestrup

Her kan du hente hensigtserklæring for arbejdet i Frederiksberg Provstiudvalg 2019-2021.


Provstiudvalget i Frederiksberg Provsti:

 

Formand
Karsten Bundgaard
Schlegels Allé 1, st.tv.
1807 Frederiksberg C
 
Forretningsfører
Kirsten Jørgensen
Diakonissestiftelsen
Peter Bangs Vej 5B
2000 Frederiksberg
 
Næstformand
Inge Lise Pedersen
Frihedsvej 1
2000 Frederiksberg
 
Menigt medlem
Jens Reippurt Christensen
Peter Bangs Vej 109, 2.th.
2000 Frederiksberg
 
Menigt medlem
Birgitte Haahr
Troels Lundsvej 12
2000 Frederiksberg
 
 
 
Menigt medlem
Ole Larsen
Egernvej 45
2000 Frederiksberg
 

 

Menigt medlem
Margit Toxværd
Langelandsvej 11, 3. tv.
2000 Frederiksberg