Om provstiet

Provstiet.

Provstiet er en administrativ enhed bestående af flere sogne. I provstiet deler sognene bevilling og provst.

Folkekirken er inddelt i 107 provstier med hver sin provst og provstiudvalg. Provstierne omfatter i gennemsnit cirka 20 sogne. Der er dog meget stor forskel på antallet af sogne i provstierne. Nogle provstier består af 5-6 sogne i i byområder, imens der kan være flere end 40 sogne i enkelte provstier i landsdistrikterne. 

Frederiksberg Provsti dækker Frederiksberg Kommune og omfatter 9 sogne.

Provsten.

I hvert provsti er der en provst. Provsten er en slags administrativ leder, som fører tilsyn på vegne af biskoppen. Når en præst har ferie, orlov eller er syg, er det også provsten, der sørger for at en anden præst tager sig af opgaverne.

Provsten er ved siden af sin opgave som provst også sognepræst. 
 

Provst
Kirsten Jørgensen
Ndr. Fasanvej 78, 4.
2000 Frederiksberg

Tlf.: 5176 7776
E-mail: kjoe@km.dk
 


Provstisekretær
Mie Engel Jønsson
Peter Bangs Vej 5B
2000 Frederiksberg

Tlf.: 23 43 03 84
e-mail: mej@km.dk,  frederiksberg.provsti@km.dk

Kontoret er åbent tirsdag til fredag.